ALUŠKA

Aplikace určené pro Mateřské školy, umožňující evidenci žáků a generování výkazu S1-01.

 
 
 
 
© 2018 Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.
www.spolek-bison.cz  |  info@spolek-bison.cz