PROJEKTY


 

 


PORTÁL PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Portál příspěvkových organizací řeší nastavení jednoznačného procesu oboustranné komunikaci mezi zřizovatelem a jeho příspěvkovými organizacemi. Portál je chápán jako pracovní nástroj, prostřednictvím kterého lze v každém okamžiku jednoduchým způsobem nastavit harmonogram plnění, sledovat stav plnění, dodatečně věc komunikovat a upřesňovat. Portál řeší duplicity zadání. Jednotná datová základna umožňuje poskytovat datové reporty pro vedení kraje i úřadu a zvyšuje tak komfort pro všechny uživatele. Díky portálu existuje nezpochybnitelná auditní stopa všech operací. 
více..

VÝKAZY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Aplikace umožňuje kraji plnit úkoly při poskytování dotací ze státního rozpočtu na provozování sociálních služeb a plnit úkoly spojené s čerpáním dotací MPSV na provozní náklady sociálních služeb související s jejich rozdělováním konkrétním poskytovatelům. Součástí aplikace jsou k dispozici výkazy jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb za každou poskytovanou službu v oblastech finanční (náklady a výnosy), personální (sledování počtů zaměstnanců) a výkonové (ukazatele jednotlivých služeb). Poskytovateli dotace i příjemci dotace jsou k dispozici vykázané hodnoty na jednom centrálním místě. V rámci aplikace je možné sledovat aktuální volnou kapacitu v jednotlivých pobytových službách. 
více..

EVIDENCE SMLUV

Komplexní řešení pro evidenci smluv včetně implementovaného systému zveřejnění smluv do Registru smluv.       
více..

CONTROLLING SMLUV ZVEŘEJNĚNÝCH V REGISTRU SMLUV

Identifikuje potenciální chyby uveřejnění smluvních vztahů vybraného uživatele a předchází tím problémům spojeným s porušením zákona o Registru smluv. Upozorňuje na smlouvy, u kterých hrozí jejich zrušení od počátku. Pravidelný import dat z Registru smluv a z portálu Hlídač smluv, jejich analýza a prezentace výstupu v přehledných reportech pro zřizovatele i jeho organizace.  
více..

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Připravujeme vývoj aplikace pro evidenci náhradní rodinné péče. Cílem aplikace je maximálně usnadnit evidenční proces a sdílení dat mezi ORP a příslušným krajským úřadem. 
více..

TECHNET

Vyvíjíme aplikaci usnadňující pracovníkům v IT evidenci spravovaných aktiv. 
více.. 
 
© 2018 Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.
www.spolek-bison.cz  |  info@spolek-bison.cz