EVIDENCE SMLUV

Základní evidence

  • Připravované a uzavřené smluvní vztahy včetně dodatků
  • Administrovatelné druhy smluv (např. kupní, nájemní, objednávka, ostatní, atd..)
  • Vzájemné propojení jednotlivých smluv
  • Atributy rozšiřitelné dle požadavků zákazníka

 

Nástroje

  • Vyhledávání ve smlouvách
  • Generování košilek, čárový kódů, QR kódů ke smlouvám
  • Zveřejnění smlouvy do již existujících řešení zákazníka (profil zadavatele, úřední deska)
  • Automatické zveřejnění do registru smluv (včetně anonymizovaného záznamu)


Integrace

  • Napojení evidence smluv na softwary zákazníka (scanovací OCR linky, IDM, možnost ověření účtu do AD, profil zadavatele,…)
  • Přizpůsobení vzhledu dle požadavků zákazníka


Evidence smluv

 
 
 
 
© 2018 Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.
www.spolek-bison.cz  |  info@spolek-bison.cz