VÝKAZY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Aplikace umožňuje kraji plnit úkoly při poskytování dotací ze státního rozpočtu na provozování sociálních služeb a plnit úkoly spojené s čerpáním dotací MPSV na provozní náklady sociálních služeb související s jejich rozdělováním konkrétním poskytovatelům. Součástí aplikace jsou k dispozici výkazy jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb za každou poskytovanou službu v oblastech finanční (náklady a výnosy), personální (sledování počtů zaměstnanců) a výkonové (ukazatele jednotlivých služeb). Poskytovateli dotace i příjemci dotace jsou k dispozici vykázané hodnoty na jednom centrálním místě. V rámci aplikace je možné sledovat aktuální volnou kapacitu v jednotlivých pobytových službách.

 

Čtvrtletní sběr dat
Poskytovatel dotace má k dispozici data za všechna vykázaná čtvrtletí

Přehled
O každé poskytované služby existuje dostupný přehled

Statistiky
Aplikace generuje statistiky z dat jednotlivých služeb

 

VSS

 
 
 
 
© 2018 Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.
www.spolek-bison.cz  |  info@spolek-bison.cz