VÝKAZY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Aplikace Výkazy sociálních služeb umožňuje kraji plnit úkoly při poskytování dotací ze státního rozpočtu na provozování sociálních služeb a plnit úkoly spojené s čerpáním dotací MPSV na provozní náklady sociálních služeb související s jejich rozdělováním konkrétním poskytovatelům. Součástí aplikace jsou k dispozici výkazy jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb za každou poskytovanou službu v oblastech finanční (náklady a výnosy), personální (sledování počtů zaměstnanců) a výkonové (ukazatele jednotlivých služeb). Poskytovateli dotace i příjemci dotace jsou k dispozici vykázané hodnoty na jednom centrálním místě. V rámci aplikace je možné sledovat aktuální volnou kapacitu v jednotlivých pobytových službách.

Aplikace poskytuje:

  1. Čtvrtletní sběr dat: poskytovatelé dotací mají k dispozici data za všechna vykázaná čtvrtletí, což umožňuje sledovat změny a trendy v čase.
  2. Přehled: pro každou poskytovanou službu existuje dostupný přehled, což zajišťuje transparentnost a rychlý přístup k důležitým informacím.
  3. Statistiky: aplikace generuje statistiky z dat jednotlivých služeb, což pomáhá kraji analyzovat a vyhodnocovat výkonnost sociálních služeb.

Aplikace je klíčovým nástrojem pro kraje, který usnadňuje sledování a správu sociálních služeb a přispívá k efektivnímu využívání prostředků určených pro tuto důležitou oblast péče o občany.

VSS

 
 
 
 
© 2018 Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.
www.spolek-bison.cz  |  info@spolek-bison.cz