PORTÁL PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Komunikace

  • Portál příspěvkových organizací řeší nastavení jednoznačného procesu oboustranné komunikaci mezi zřizovatelem a jeho příspěvkovými organizacemi.

 

Spolupráce

  • Portál je chápán jako pracovní nástroj, prostřednictvím kterého lze v každém okamžiku jednoduchým způsobem nastavit harmonogram plnění, sledovat jeho stav nebo případně komunikovat a upřesňovat řešení.

 

Centralizace

  • Vše na jednom centrálním místě dostupném odkudkoliv z internetu, jak pro zřizovatele tak pro příspěvkové organizace.

 

Unifikace výstupů

  • Jednotná datová základna umožňuje poskytovat unifikované reporty a zvyšuje tak komfort pro všechny uživatele, případně možnost porovnání organizací.

 

Notifikace

  • Uživatelé jsou na všechny podstatné změny notifikováni do jejich e-mailové schránky.

 

Bezpečnost

  • Veškeré operace jsou logovány a zabezpečeny oprávněními jednotlivých uživatelských účtů.

 

Portál PO

 
 
 
 
© 2018 Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.
www.spolek-bison.cz  |  info@spolek-bison.cz