NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Aplikace NRP (Emilka) je nástroj pro on-line evidenci náhradní rodinné péče. Aplikace byla navržena s cílem maximalizovat efektivitu procesu evidence a sdílení dat mezi krajskými úřady a obcemi s rozšířenou působností (ORP) v rámci náhradní rodinné péče. NRP slouží jako klíčový nástroj pro usnadnění komunikace a spolupráce mezi těmito subjekty.

Aplikace poskytuje:

  1. Bezpapírový proces: zcela transformuje proces evidování náhradní rodinné péče. Přecházíme na digitální formát, což šetří čas, papír a usnadňuje předávání dokumentace mezi ORP a krajskými úřady.
  2. Centralizovanou evidenci: všechna data týkající se náhradní rodinné péče jsou centralizována v rámci aplikace NRP. To zajišťuje konzistenci, spolehlivost, snadný a bezpečný přístup k důležitým informacím.
  3. Intuitivní uživatelské rozhraní: aplikace je navržena s ohledem na uživatelskou přívětivost. Zaměstnanci krajských úřadů a ORP snadno zvládají evidenční proces.
  4. Zabezpečebí dat: s plným respektem k nařízení GDPR jsou veškerá data v aplikaci ukládána zašifrovaně, což zajišťuje bezpečnost a důvěrnost informací.
  5. Podporu pro ORP: aplikace je navržena tak, aby efektivně podporovala jednotlivá ORP při sběru a předávání dat krajským úřadům.
  6. Transparentnost a sledovatelnost: centrální evidence zajišťuje sledovatelnost všech akcí a změn v rámci procesu náhradní rodinné péče.
  7. Fungování v rámci infrastruktury veřejné správy: aplikace je provozována jako služba v rámci CMS2.

Proč zvolit aplikaci NRP?

  • Efektivní spolupráci: aplikace usnadňuje spolupráci mezi ORP a krajskými úřady, zajišťuje rychlou komunikaci a snižuje časovou náročnost procesu.
  • Inovativní přístup k evidenci: NRP přináší moderní a inovativní způsob evidence náhradní rodinné péče.
  • Důvěrnost dat: bezpečnost a zabezpečení dat jsou naší prioritou. Všechna data jsou šifrována a zajištěna v souladu s nařízením GDPR.

Aplikace NRP je spolehlivým partnerem pro efektivní evidence náhradní rodinné péče. Umožní snadno spravovat data, zvýšit transparentnost procesu a urychlit spolupráci mezi ORP a krajskými úřady. Vývoj aplikace probíhal v souladu s nařízením GDPR. Veškerá data jsou ukládána zašifrovaně, včetně jednotlivých identifikátorů. 

  

Pokud Vás aplikace zaujala můžete si jí vyzkoušet v demoverzi.

Poznámka: Vzhledem k neustálému vývoji našeho produktu si vyhrazujeme právo na aktualizaci funkcí a specifikací aplikace NRP (Emilka). Pro nejaktuálnější informace nás kontaktujte na info@spolek-bison.cz.

 

 
 
 
 
© 2018 Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.
www.spolek-bison.cz  |  info@spolek-bison.cz