NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Nástroj pro on-line evidenci náhradní rodinné péče. Uživateli aplikace jsou zaměstnanci krajského úřadu a ORP v působnosti krajského úřadu. Cílem aplikace je maximálně usnadnit evidenční proces a sdílení dat mezi ORP a příslušným krajským úřadem. Aplikace je provozovaná jako služba v CMS2. 

Data do aplikace pořizují jednotlivá ORP a předávají je ke zpracování krajskému úřadu. Aplikace je tak připravena podpořit proces bezpapírového předání dokumentace z ORP na krajský úřad.

Vývoj aplikace probíhal v souladu s naříízením GDPR. Veškerá data jsou v aplikaci jsou ukládána zašifrovaně, včetně jednotlivých identifikátorů. 

Pokud Vás aplikace zaujala můžete si jí vyzkoušet v demoverzi.

 
 
 
 
© 2018 Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.
www.spolek-bison.cz  |  info@spolek-bison.cz