NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Připravujeme vývoj aplikace pro evidenci náhradní rodinné péče. Cílem aplikace je maximálně usnadnit evidenční proces a sdílení dat mezi ORP a příslušným krajským úřadem.

 
 
 
 
© 2018 Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.
www.spolek-bison.cz  |  info@spolek-bison.cz